Ferrando Consultores

'Canvi i transformació' ferrandoconsultores.com
  • Ofereix serveis de coaching, interim management i taotalent.
  • Vista en móvil de Ferrando Consultores. Disseny i desenvolupament web de Luthiers de Webs.
  • En aquesta pàgina web s'explica en què consisteix el servei de taotalent. Disseny i desenvolupament web de Luthiers de Webs.
  • En aquesta pàgina web s'explica en què consisteix el servei de coaching. Disseny i desenvolupament web de Luthiers de Webs.
  • En aquesta pàgina web s'explica en què consisteix el servei del interim management. Disseny i desenvolupament web de Luthiers de Webs.
Llengua

Pàgina web de Ferrando Consultores realitzada en castellà.


Especificacions tècniques destacades

El projecte per a Ferrando Consultores ha consistit en la realització d'una pàgina web corporativa. Aquest projecte ha inclòs l'organització i revisió de la informació, el disseny gràfic, i el desenvolupament del lloc web. Actualment ens estem encarregant de les tasques de manteniment del lloc web.

La web pretén mostrar què és Ferrando Consultores, així com els diferents serveis que ofereix, fent un especial recalcament en un servei propi registrat per Ferrando Consultores (el taotalent).

Quant al disseny, cal destacar que es va dur a terme un disseny web a mesura seguint la tècnica responsive, segons l'estètica acordada amb el client, i usant de base el software lliure Drupal 7.

Actualment
  • Ens encarreguem del hosting i de les tasques de manteniment tècnic de la pàgina web.
Nom Descripció
Llengua Pàgina web de Ferrando Consultores disponible en castellà.
Disseny web a mesura La pàgina web presenta un disseny web personalitzat, per la qual cosa s'ha realitzat enterament sota les especificacions estètiques aportades pel client, sense la utilització de cap plantilla gràfica.
Disseny web responsive S'ha realitzat un disseny web adaptatiu o responsive, que permet la correcta visualització de l'assetge web tant en dispositius mòbils com en tablets, ordinadors portàtils o de sobretaula, i en pantalles de grans dimensions.
Software utilitzat A la web de Ferrando Consultores s'ha optat pel software open source Drupal en la seua versió 7. A més de ser un software open source, Drupal és un programari amb una gran comunitat de desenvolupadors que ho sustenten, permetent el creixement futur de la pàgina web.