Contacte

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, li informem que les seues dades identificatives i els continguts en els correus electrònics poden ser incorporats als nostres fitxers amb la finalitat de mantenir relacions professionals i/o comercials. Si ho desitja pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se davant AEDEA TERÀPIA I DIVULGACIÓ, S.L. -Responsable Protecció Dades- C/Juan Llorens 44, 1º A, 46008 de València, adjuntant per a la seua identificació una còpia del seu DNI. Aquest missatge i qualsevol document que porte adjunt, si escau, és confidencial i destinat únicament a la persona o entitat a qui ha sigut enviat.